Vad är nytt i PostSort Plus – Sortering

View in English

Ta alltid kontakt med vår support om något verkar oklart, eller om du har fler frågor. Tel +46 8 600 37 39.

Version 8.0.4.17 (2018-12-17)

- Generellt

·       Programrättning

Version 8.0.4.16 (2018-12-12)

- Generellt

·       Programrättning

Version 8.0.4.15 (2018-12-10)

- Posten FI / Posti

·       Stöd för ny zon-indelning. Urban/non-urban byts mot zonerna A,B,C och Åland.

·       Stöd för nya produkter/produktnummer 2019.

·       Stöd för ny utdelningshastighet; 5 dagar.

- Generellt

·       Programrättning

o   Easy2You – Problem vid sortering av en E2Y-preparerad fil.

o   CityMail – Bättre stöd för sitattecken i adressdatat vid användning av POP-tjänsten.

·       Små programförbättringar

Version 8.0.4.14 (2018-11-06)

- Posten NO / Bring

·       Postnummerkontroll

o   När inlämningsdag ändras på fliken Optimering, så kommer ’Första utdelningsdag’ för Posten NO att ändras automatiskt.

·       Portooptimering

o   PostSort saknar idag stöd för optimering för ’Extra stora med formattillägg’. Nytt är att PostSort nu gör användaren uppmärksam på att prisberäkningen inte blir korrekt.

·       Sortering

o   PostSort stödjer nu sortering med delade lastbärare vid buntning. (Det är dock inte säkert att Bring gör det)

- Bladkompagniet DK

·       Uppdaterat stöd för nya avdelningar.

·       Lastbäraretiketter till Öst/Väst innehåller nu information om vilka Diom-nummer som ingår.

- Utskrift av etiketter

·       Då man klickar på ’Starta utskriften’ kommer nu PostSort att visa en dialog där utskriftsintervallet kan justeras.

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.4.13 (2018-10-17)

- Layout

·       Apostrof-tecknet används nu istället för akut accent ´ (som inte skrivs ut korrekt).

o   Domino A400-skrivare

o   Markem-Imaje-skrivare (alla modeller)

- Generellt

·       Programrättningar

Version 8.0.4.12 (2018-10-15)

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.4.11 (2018-10-04)

- Portooptimering

·       Norge – Vid optimering, minst 15 dagar före inlämning, kan man nu ange hur föravisering/forhåndmelding ska beaktas vid beräkningen.

- Sortering

·       Utskriftsprover – Fälten avslutas nu med texten ’321’ för att visualisera att all text kommer med vid utskrift.
Ex. ’NamnXXXXXXXXXX321’

- Layout

·       Det går nu att ange för vilka distributörer ett fält ska visas. Detta möjliggör att vi nu enkelt kan skapa en layout som passar både PostenNO och E2Y/HeltHjem.
Se en kort introduktionsfilm Sätt filter på fält

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.4.10 (2018-09-07)

- Posten NO / Bring

·       Rättelse – Vid buntning ska alltid minst 5 pallar/riktningar skapas. Även för volymer under 5000. PostSort är nu uppdaterat för att följa dessa regler.

Version 8.0.4.9 (2018-09-03)

- Posten NO / Bring

·       Det går nu att ange om man vill sortera volymer under 5000 exemplar på samma sätt som volymer från 5000 (vid buntning).

o   Justera grundvärdet via:
Arkiv->Inställningar->Sortering->Posten NO->Buntsortera även volym <5000

o   Det går även att ändra inställningen vid varje sortering via:
Posten NO->Buntsortera även volym <5000

Version 8.0.4.8 (2018-09-03)

- Posten NO / Bring

·       Stödjer nu de nya reglerna för buntning och pallning, som börjar gälla 2018-09-01.

o   Volym under 5000 exemplar

§  Ingen uppdelning sker per terminal.

§  Bara osorterade buntar skapas.

o   Volym från 5000 exemplar

§  Minst 5 destinationer/pallar skapas.

§  Buntning sker enligt nya regler.

- Generellt

·       Programrättning

o   Buntlapp/toppark – Om höjden på topparket reducerades med 6-19mm, så blev vart annan sida blank.

Version 8.0.4.6 (2018-08-01)

- Postnummerkontroll

·       Det sker nu en strängare kontroll av postnummer för primärt sorteringsland (valda distributörer). Detta kommer eventuellt att leda till fler ogiltiga adresser vid sorteringen, men undviker också eventuella straffavgifter från postoperatören.

o   PostSort har tidigare accepterat att postnumret saknar inledande nollor, men inte nu längre.
Exempel: ’100 HELSINKI’ var tidigare ok, men blir nu ogiltig.

o   PostSort har tidigare accepterat fler siffror i postnumret än vad som är korrekt, men inte nu längre.
Exempel: ’001000 HELSINKI’ var tidigare ok, men blir nu ogiltig.

- Generellt

·       Programrättning

o   PostiSortingService – Sista siffran i postnumret skickades inte med över till Posti.

Version 8.0.4.5 (2018-07-06)

- Generellt

·       Programrättning

o   Ett fel inträffade vid optimering för HeltHjem NO.

Version 8.0.4.4 (2018-06-27)

- Nya instruktionsfilmer.

·       Ange adressfält som en layout vid sortering

·       PostSort FileTracker (GDPR – Rensning av filer)

- Generellt

·       Namnbyte på distributörer:

o   Norpost byter namn till Easy2You (Norge).

o   Bring Citymail byter namn till CityMail (Sverige).

·       Programrättningar

o   PostiSortingService – Ett fel rapporterades om ett kombinerat utgåvenummer angavs.

o   Citymail SE – Maximalt antal utdelningsdagar gick bara att ställa in om PartnerId hade angivits.

o   Vid sökning, och vid skapande av urvalsgrupper, hanterades inte små nationella tecken rätt. Lilla åäö översattes inte till ÅÄÖ.

o   GDPR – Rensningen startades inte automatiskt.

o   +++

·       Små programförbättringar

Version 8.0.4.2 (2018-06-05)

- Skicka utgåva till PostSort Helpdesk

·       Funktionen ber nu om en bekräftelse innan utgåvan skickas.

- Generellt

·       Programrättningar

o   Skapade urval hanterades inte korrekt vid export till en ny utgåva.

o   Utländska adresser hanterades inte rätt då dessa inte ska skickas med Posten FI, fast Posti Sorting Service används.

Version 8.0.4.1 (2018-06-04)

- Posten FI / Posti

·       Vi sortering med Posti Sorting Service går det nu att ange inlämning samma dag som filen sorteras.

- Generellt

·       Programrättningar

o   Om en optimerad sändning exporteras till en ny utgåva, så måste optimeringen göras om. Detta skedde inte då HeltHjem NO var vald.

o   Ett felmeddelande visades då programmet startades och koppling mot internet saknades.

o   M.fl.

Version 8.0.4.0 (2018-05-24)

- GDPR

·       Den 25 maj 2018 böjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i EU/EES. I korthet så innebär den nya lagstiftningen att vi som behandlar personuppgifter måste hjälpa de som är ansvariga för personuppgifterna att uppfylla regelverket. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en unik individ. För mer information om vad den nya dataskyddsförordningen innebär se Datainspektionens hemsida här

·       För att hjälpa PostSort-användare har programmet utrustats med funktioner för att radera filer. Dessa nås via:
Verktyg->Filborttagning (GDPR).

·       PostSort är inställt på att radera filer som är äldre än 90 dagar, och denna funktion aktiveras automatiskt varje vecka.

·       Ska andra regler tillämpas? Ändra inställningarna via:
Verktyg->Filborttagning (GDPR)->Inställningar.

- Sortering

·       PostSort stödjer nu adressfiler där informationen ”hoppar” mellan olika fält. Dvs. gatuadress och postnummer behöver inte längre finnas i bestämda fält. Om så är fallet; välj att ange adressfälten som en etikett/layout vid sortering.

- Generellt

·       Funktionen för TrackId stödjer nu adressfiler med felerex-mottagare.

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.14 (2018-04-06)

- Posten FI / Posti

·       PostSort kontrollerar nu att rabatten inte försvinner om produkt 18155 eller 18156 används tillsammans med PostiSortingService. Detta sker genom att säkerställa att ISA-mode inte är satt till ’Använd befintlig ISA’. Om så är fallet, varnas användaren.

·       Nya tracking-tjänst när PostiSortingService används.
Posti kan nu skapa koder för att användas med deras tracking-tjänst. Kontakta Posti på lajittelupalvelu@posti.com för mer information.
Returnerade koder placeras i fältet TrackID_ i den sorterade filen. Detta är samma fält som Norpost och 21grams använder när tracking-koder skapas. Posti kan generera print-data för följande koder:

o   Data Matrix 2D (16x16 eller 8x32 punkter)

o   4-state (42 streck). Kan inkluderas på layouten i PostSort för skrivare från Markem-Imaje och Domino, och kan produceras med vår inkjet-kontroller (PostSort Produktion).

- Norpost NO

·       Om en distributörsbunt skapas till Norpost, så måste den förses med ett toppark. Var uppmärksam på detta.

- Generellt

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.13 (2018-03-14)

- Citymail SE / Bring Citymail

·       För att säkra kvalitén så har Bring Citymail bett sina partners som har sorteringsprogram att under en period införa följande krav för att kunna nå UTB-öst:

o   Adresserna måste bearbetas med POP-tjänsten och produktvikt är maximalt 50g.
- eller -

o   Produkten är maskinsorterbar.

- HeltHjem NO

·       Buntarnas ordning på lastbärare är ändrad, så att blandbuntar kommer högst upp.

- Generellt

·       PostSort kommer i en snar framtid att stödja adressfiler där informationen ”hoppar” mellan olika fält. Denna uppdatering innehåller förberedelser inför denna nyhet.

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.11 (2018-02-27)

- Generellt

·       Programrättning
Ett fel inträffade vid sortering med Citymail POP.

Version 8.0.3.10 (2018-02-26)

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.9 (2018-02-17)

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.8 (2018-02-13)

- Citymail SE

·       Alla områden blir nu tillgängliga utan att använda POP, men vid volymer över 70.000 måste POP-tjänsten användas. Vi rekommenderar dock att POP-tjänsten används på alla jobb.

- Generellt

·       Programrättningar

·       Små programförbättringar

Version 8.0.3.6 (2018-02-07)

- Generellt

·       Programrättningar

Version 8.0.3.5 (2018-02-06)

- Citymail SE

·       Nu är POP-funktionen tillgänglig för alla användare.
Med POP får ni tillgång till nya områden, vilket medför att volymen till Citymail blir större.
Glöm inte att printa fältet SortInfo_ på produkten!

- Posten FI / Posti

·       Sorting Service
Tidigare versionen av PostSort har bara tillåtit 1 batch per ISA-lista/order, men nu finns det möjlighet att lägga till flera. Sätt ISA-mode till ’Addera till befintlig’.

- Generellt

·       Programrättningar

Version 8.0.3.3 (2018-01-25)

- Jobbfönster

·       Det går nu att dra och släppa filer från Utforskaren till ett jobbfönster (edition).

- Citymail SE

·       Stöd för förändringar gjorda i Citymails POP-service.

- Posten DK

·       Sorert Magasinpost
Stödjer nu att ogiltiga adresser ingår.

Version 8.0.3.2 (2018-01-14)

- Posten FI / Posti

·       Vid sortering går det nu att ange minsta och största storlek för en box.

- Posten DK / PostNord

·       Stödjer nu nya filformatet för Sortert Magasinpost som genereras från 2018-01-15.

- Generellt

·       Diverse små programförbättringar

·       Programrättningar

Version 8.0.3.1 (2018-01-07)

- Generellt

·       Diverse små programförbättringar

·       Programrättningar

Version 8.0.3.0 (2017-12-29)

- Posten NO / Bring

·       A-Post och B-Post ersätts med en 02-tjänst (Utdelning på 2 dagar). I PostSort ska produktioner bearbetas som B-Post.

·       Stöd för nya packningsregler för buntar, där volymer till Tromsø och Bodø alltid ska packas på separata lastbärare (pallar).

·       Elektroniska följesedlar är uppdaterad för 2018, där A-Post och B-Post blir 02-utdelning.

- Citymail SE / Bring Citymail

·       Citymail förändrar distributionstiden för vissa postnummer. Detta leder till att vissa postnummer kan distribueras upp till 4 dagar efter inlämning. PostSort gör det nu möjligt att sätta en maximal utdelningstid. Försändelser som inte uppfyller den maximala tiden kommer då att skickas med en annan distributör. För att detta ska fungera måste inlämning till Citymail ske på i PostSort angivet datum.

o   Exempel:
Vi har en produkt som vi önskar få utdelad innan helgen. Produktionen är klar och pallarna till Citymail levereras på tisdagen. Det kan nu finnas mottagare som inte får sin försändelse förrän på måndag nästa vecka. Om vi hade angivit maximal distributionstid till 3 dagar, så skulle de adresserna istället ha skickats med Posten, och då hunnit bli utdelade innan helgen.

·       Volym till Citymail deklareras nu med antal inom områdena Låg och Normal.

·       Stöd för ny ’POP-tjänst’. Då funktionen används, så kommer PostSort lägga till fältet SortInfo_ i den sorterade filen. Detta fält innehåller det som Citymail kallar SortKey, och ska skrivas på översta raden ovanför HN-koderna.
Kontakta Citymail för mer information. Kontakt vår Helpdesk för att aktivera funktionen i PostSort.

- Posten FI / Posti

·       Volym till Posti deklareras nu med antal inom områdena Urban och Non-urban.

·       Uppdaterat produktutbud.

o   Nya:

§  18155; Customer Direct, machine sortable

§  18156; Customer Direct, manually sortable

o   Borttagen:

§  12911; Customer Direct

- Import

·       Exkluderade fält behöver inte längre tilldelas ett fältnamn.

- Portooptimering

·       Uppdaterat för att vara snabbare och mer överskådlig.

- Sortering

·       En samlingsflik för adressinformation har lagts till. Denna flik visas då någon operatör behöver tillgång till mer än gatuadress och postnummer.

- Rapporter

·       Sammanställningsrapporten är omarbetad gällande antal produkter inom varje tjänst. Även kundnummer återfinns här.

·       Inställningarna för Toppark och Lastbäraretiketter innehåller inte längre texten ”B” för Posten NO.

- Generellt

·       Diverse små programförbättringar

·       Programrättningar

Version 8.0.2.20

- Generellt

·       Programrättning

o   Löser problem med bearbetning av stora adressfiler till HeltHjem.

Version 8.0.2.19

- Generellt

·       'HeltHjem' – Den norska distributör är nu tillgänglig för alla användare av PostSort. För mer information kontakta 21Grams på +46 8 600 37 21.

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.17

- Generellt

·       Mindre justeringar och programrättningar.

Version 8.0.2.16

- Generellt

·       Xml-filen till Posti Sorting Service skapades inte korrekt då ett fält innehöll flera specialtecken av samma sort.

Version 8.0.2.15

- Skicka mail

·       Försök att lösa problem med att skicka e-post.

- Portooptimering

·       Det finns nu möjlighet att välja vilka operatörer som ska ingå i optimeringens så kallade ’förvärde’. Detta möjliggör en korrekt besparingsberäkning.

- Sortering

·       Packning - Automatisk setup

o   På fliken packning kan man nu ange att inställningarna ska beräknas automatiskt. I denna version stödjer beräkningen endast buntning. Lådläggning kommer i en framtida version.
Se instruktion: Automatisk inställning av bunt och lastbärare

o   Det finns nya inställningar som styr hur beräkningen sker. Här kan ni bland annat ange en maximal höjd för bunten. Inställningarna nås via:
Arkiv->Inställningar->Sortering->Allmänt

·       Vid sortering kan man nu välja att angivna värden ska sparas som mall för framtida sorteringar.

- Citymail SE / Bring Citymail

·       Lastbäraretiketten anger nu vilket postnummerintervall som ingår.

- Posten FI / Posti Sorting Service

·       Mycket bättre prestanda vid sortering av stora filer.

·       Stöd för lådläggning av produkter:

o   17961; Economy Letter C4, regional

o   17962; Economy Letter C5, regional

·       Lådlagda produkter får inga HN-koder.

·       Lådetikett-rapporten stödjer nu Posti Sorting Service

- Rapporter

·       Produktionsrapporten visar nu vilka packmönster som har beräknats.

- Inställningar

·       Det finns några nya värden i programmets inställningar. Dessa återfinns under
Arkiv->Inställningar->Sortering->Allmänt

o   Minsta maskinbunt
Anger minsta möjliga bunt som er produktionsanläggning kan producera.

o   Max bunthöjd
Här kan ni begränsa hur hög en bunt får bli.

o   Skicka mail i egen process
Anger om PostSort ska isolera kommunikationen med mail-programmet. Detta är ett försök att få slut på problemen med att PostSort kraschar då Outlook 365 används som e-postklient.

- Generellt

·       Öppnade jobbfiler kan nu exporteras på nytt, antingen som textfil och/eller som en ny jobbfil. Detta kan vara användbart om man vill ändra i en layout i en befintlig jobbfil.

·       HN2-fältet finns nu med för Flerex-adresser som inte expanderades vid sorteringen.

·       Sök-funktionen tillåter nu att jämföra valt fält med ’är tomt’
(börjar med, innehåller, avslutas med, är tomt)

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.10

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.9

- Generellt

·       'HeltHjem' - Ny distributör i Norge. För mer information kontakta 21Grams på +46 8 600 37 21.

- Posten FI / Posti Sorting Service

·       Det går nu att ange vilken utdelningshastighet som önskas 02/03.

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.5

- Posten DK / PostNord

·       Uppdaterat stöd för förändringar i terminalstrukturen. ARC 1 och ARC 2 blir FAC 3 och FAC 4.

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.2

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.2.1

- Löser problem med att skicka mail

Version 8.0.2.0

- Modifiera sorteringstabeller

·       När produktionsordningen ändrades för ”Fallande”, uppdaterades även ordningen för ”Stigande”.

·       Det gick inte att flytta brevområden från en region till en annan.

- Posten NO / Bring (B-Post)

·       Vid sortering med buntning, sker detta enligt regler för MV3.

·       Vid sortering med lådläggning, sker detta nu enligt regler för MV2 (nytt). Detta innebär att lastbärare/pallar skapas för alla terminaler där det finns 20 eller fler lådor.

- Posten FI / Posti Sorting Service

·       Sammanställningsrapporten anger nu vilken utdelningshastighet som sändningen får (02 alternativt 03).

·       Produktionsrapporterna visar nu vilken distributionshastighet varje bunt och pall får.

- Posten SE / PostNord

·       Vid buntning (B-Post) ändrades Årsta till Segeltorp. Detta sker inte längre.

- Citymail SE / Bring Citymail

·       Stöd för nya brevområden (UTS, UTÖ osv).

·       Stöd för nya områden (UTÖ) när produkten är en C5:a och produkten har märkts som lämpad för maskinsortering. Dessa produkter packas på egen lastbärare/pall.

·       Uppdaterat stöd för övriga maskinsorterbara volymer.

- Sortering

·       PostSort skapade lokalbuntar/lådor till brevområden även om detta var avstängt i sorteringstabellerna.

- Sök titel

·       Sökningen fungerade inte problemfritt då söksträngen innehöll V eller W. Detta är nu åtgärdat.

- Generellt

·       Bättre stöd för högupplösta skärmar.

·       Ett antal mindre programrättningar.

Version 8.0.1.5

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.1.4

- Generellt

·       Tjockleken på en produkt kan nu anges med decimaler (2st).

·       Programrättningar.

Version 8.0.1.1

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.1.0

- Portooptimering

·       Uppdaterad dialog med nya funktioner.

- Bladkompagniet DK

·       Stödet för Bladkompagniet är uppdaterat för att hantera senaste filformatet.

- Posten FI / Posti

·       Stödet för ’Posti Sorting Service’ är uppdaterad med:

o   Möjlighet att skapa en ny leveranslista (ISA-lista).

o   Utskrift av pallappar går nu att göra via rapportmenyn.

- Export

·       Det går nu att exportera till Excel-filer. Detta gäller även om ni arbetar med exportmallar.

·       Det går nu att exportera till textfiler med UTF-8. Gäller även exportmallar.

- Rapporter

·       Ny rapport: ’Underlag för följesedlar’.
Rapporten finns endast tillgänglig då portooptimering har använts.
Lägg till rapporten via Arkiv->Inställningar->Rapporter.

- Generellt

·       PostSort stödjer nu utökat skrivbord (dvs att arbeta med flera skärmar).

·       Sorteringsfönstret ska nu visas fortare.

·       Programrättningar.

Version 8.0.0.31

- Norpost NO

·       Programrättningar (rättar ett xml-problem)

Version 8.0.0.30

- Import

·       Genom att högerklicka i kolumnen Inkl (inkludera), så kan man välja att avmarkera alla fält. Detta är smidigt då man har många fält som inte ska ingå i importen.

- Norpost NO – Förberedda filer

·       Filer som är förberedda av Norpost kan nu sorteras utan att behöva gå via portooptimeringen. PostSort kommer att kontrollera att kundnummer, ordernummer och antal stämmer med Norpost, men det går att fortsätta även om avvikelser upptäcks.

·       Lastbärarrapporten är uppdaterad med hänsyn till inlämningsdatum.

- Bring Citymail SE

·       PostSort inkluderar nu MTD i aviseringsfilen till Bring Citymail.

Version 8.0.0.29

- Generellt

·       Programrättningar.

- Rapporter

·       Layouten är förändrad på buntlappar, så att fälten justeras korrekt med hänsyn till en kundlogotyp (Filen Logo.bmp).

Version 8.0.0.28

- Citymail SE

·       Citymail inför nya krav som innebär att försändelser som kan sorteras maskinellt, separeras från övriga försändelser i en produktion. Dessa placeras antingen på en egen pall, eller överst på samlingspallen. Vad som avgör om en mottagare grupperas för maskinell sortering är:

o   Utskickets storlek är C5.

o   Ni har angivit i PostSort att produkten är maskinsorterbar.

o   Mottagande adress finns inom ett maskinsorterbart område.

·       Citymail-MTD
Vissa regioner inom MTD slöt i slutet av 2015 ett samdistributionsavtal med Citymail, och skulle därefter endast sorteras på postnummernivå. Nu har det uppkommit ett behov av att bearbeta adresserna enligt den gamla standarden. PostSort återinför stödet för MTD, men med följande begränsningar:

o   Portot kan bara köpas via 21 Grams AB

o   Endast för DR-produkter

o   Vikt från 40g och volymen över 10.000 (till MTD)

o   Citymail och Morgonpost kommer automatiskt att aktiveras då MTD väljs.

- Dubbletter

·       Det går nu att exportera borttagna dubbletter till en Excel-fil

o   Menyval: Jobb | Dubblettkontroll | Visa dubbletter

- Jobbfiler (Ej PostSort Lite)

·       Om man sorterar om en adressfil, och sedan skapar en jobbfil, kommer PostSort att fråga om eventuellt tidigare skapade jobbfiler ska tas bort. Denna kontroll stödjer även om en eller flera selekteringar har gjorts.

Version 8.0.0.26

- Posten Finland / Posti

·       Ordningen inom bunt felaktig.

Version 8.0.0.25

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.0.19

- Citymail SE

·       Ramavtal B7 och E7 har tagits bort och ersatts av ’2015-04-01’

- Posten Finland / Posti

·       Uppdaterat stödet för Posti Sorting Service

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.0.17-18

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.0.16

- Citymail SE

·       Stöd för nya utdelningsområden (NTM, TBS och TBV)

- Posten Finland / Posti

·       Posti har utvecklat en tjänst för sortering av adressfiler. Tjänsten heter ’Posti Sorting Service’, och några kunder har som krav att använda den tjänst. PostSort har nu support för detta.

o   Menyval: Arkiv | Inställningar | Sortering | Posten FI
Här kan man ange inloggningsuppgifter mm till Posti Sorting Service.

o   Denna tjänst debiteras som en Plust-tjänst i PostSort.

- Norpost NO

·       Ibland sänder Norpost ut adressfiler som redan innehåller sorteringsinformation. Dessa filer kan nu sorteras direkt utan att gå via portooptimeringen.

·       PostSort kommer nu att automatiskt skicka en postnummer-rapport för Bring-delen till Norpost. Detta gäller kunder som har begärt denna tjänst av Norpost.

- Postnummerkontroll

·       PostSort har nu stöd för helgdagar i Sverige, Norge och Finland. Detta innebär att inlämningsdag och första distributionsdag inte kan sättas till en nationell helgdag.

- Lastbärarrapporter

·       Uppdaterade logotyper för Norpost NO och Posten FI

Version 8.0.0.14

- Norpost

·       Om distribution av produkten ska ske mer än 4 veckor fram i tiden, kan det vara så att sorteringsinformation inte har publicerats av Norpost. Tidigare versioner har då rapporterat att ’veckofilen saknas’. Detta är längre inte ett problem.

Version 8.0.0.12-13

- Generellt

·       Programrättningar.

Version 8.0.0.11

- Generellt

·       'Morgonpost' - Ny distributör i Sverige. För mer information kontakta 21Grams på +46 8 600 37 21.

·       Stöd för MTD upphör i PostSort.

·       Detta dokument kan nås via menyvalet: Hjälp | Vad är nytt

- Exportera till en ny utgåva

·       Menyval: Jobb | Export | Ny utgåva
Man kan nu göra en så kallad intern export. Detta kan vara användbart då man behöver portooptimera på en delmängd av adressfilen. Ingen debitering utgår då denna export sker. Har en export redan skett på vanligt sätt, så kommer den information följa med till den nya utgåvan. Skulle debiteringsnivån ändras i den nya utgåvan, så skickas ett nytt debiteringsunderlag.

- Etikettutskrift

·       Rättat problem med att fält positionerades fel då en layout redigerades. Beskrivning: Ett vänsterjusterat fält som var placerat till höger om ett fristående fält, hamnade istället till vänster.

- Elektroniska följesedlar - Posten NO / Bring

·       Uppdaterad för 2016.

·       Om en sändning inte är föraviserad och innehåller fler än 5000 adresser till Bring, så kommer PostSort att skapa en postnummerfil som bifogas ordern. Detta medför att täthetsrabatt kommer att beräknas på sändningen.

Version 8.0.0.10

- Generellt

·       Programrättningar.

- Inläsning

·       Excelfiler med formaterade fält ska nu läsas in med angivet format. Dvs kolumner ska läsas in som de visas i Excel.

- Sök titel

·       Det gick inte att söka med bokstaven 'å'.

Version 8.0.0.8

- Generellt

·       Programrättningar.

- Sortering

·       Efter en sortering väljer nu PostSort att visa de godkända adresserna på skärmen. Tidigare visades alltid de osorterade.

Version 8.0.0.4 -- 8.0.0.7

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 8.0.0.1

- Import

·       Nu kan man öppna importhanteraren direkt ifrån första import-fönstret.

·       För att undvika problem kommer PostSort inte att tillåta att vissa reserverade namn använd som fältnamn. (Ex. Group, Select, +++)

- Postnummerkontroll

·       Posten NO - Nytt fält för att ange inlämningsdatum. Detta fält används vid beräkning av portopris.

- Portooptimering

·       Posten NO - Förändrat beteende när man väljer att sändningen är förhandsaviserad.

- Sortering

·       Citymail SE - Lastbäraroptimering (flera regioner läggs på samma pall) fungerar nu även då minsta fyllningsgrad är satt till 0% i sorteringstabellerna.

- Inställningar - Rapporter

·       Rapporter kan nu sparas som pdf.

·       Rapporter kan nu skickas med e-post (som pdf). Se en presentation via menyvalet 'Hjälp->Instruktionsfilmer'

- Förhandsgranska rapporter

·       Rapporten kan nu sparas som pdf.

·       Rapporten kan nu skickas med e-post (som pdf). Se en presentation via menyvalet 'Hjälp->Instruktionsfilmer'

- Aviseringar

·       När ett jobbfönster stängs kontrollerar PostSort om det finns några aviseringar att skicka, och i så fall visas ett meddelande.

- Diverse

·       Ett antal visuella förändringar.

- Postnummeruppdatering

·       PostSort försöker nu att bevara inställningar som gjorts av användaren. ( Produktionsordning, fyllnadsgrad, +++ )

 

Version 7.2.0.16

- Generellt

·       Rättat ett minnesfel i selekteringsrutinen.

·       Rättat ett minnesfel i huvudprogrammet.

Version 7.2.0.15

- Posten SE

·       Lastbärare med buntar till område 10-15 ska adresseras till Segeltorp och inte till Årsta om det är B-Post.

- Sortering

·       Vid sortering för Bladkompagniet, så blev inte de förvalda fälten markerade korrekt.

- Export

·       Rättat fel som uppstod vid export till dBase då ett register  med oexpanderade flerex-adresser existerade.

- Generellt

·       PostSort tillåts nu köra i 3 dagar utan access till licensservern.

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.13

- Portooptimering

·       Rättat fel som hade med porto-optimering att göra.

Version 7.2.0.12

- Norpost NO

·       PostSort bytte ut det befintliga ordernumret så fort adressfilen innehöll adresser till Posten (Norpost-bearbetade filer).

Version 7.2.0.11

- Norpost NO

·       PostSort kräver nu att adressfälten anges även om filen är bearbetad av Norpost.

Version 7.2.0.10

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.9

- Norpost NO

·       Tidigare har det inte gått att bearbeta Norpost-filer om antalet har blivit förändrat. Detta är inte längre ett  hinder, men PostSort kommer då att ge produktionen ett nytt ordernummer.

- Postnummerkontroll.

·       Bring Citymail har några områden som delas ut av andra samarbetspartners. Det går nu att välja om dessa områden ska uteslutas vid sorteringen. PostSort kallar dessa områden för "Utökade områden".

·       Norpost - Innan postnummerkontrollen startar, så kontrolleras de inmatade värdena. PostSort ger nu bättre beskrivningar på vad som eventuellt är fel.

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.8

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.7

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.6

- Generellt

·       PostSort skapar nu en postnummerfil till Posten SE. Filen återfinns i Tmp-mappen efter att en jobbfil har skapats eller att en export är gjord. Filnamnet börjar med PSE_ZipReport.

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.5

- Generellt

·       Ett antal små programrättningar.

Version 7.2.0.4

- Norpost

·       Tidigare har en adressfil behövt uppdateras hos Norpost innan PostSort har kunnat sortera filen. Detta är inte längre sant, utan PostSort kan själv avgöra om mottagaren kan distribueras med Norpost eller ej.

·       Att bearbeta Norpost debiteras nu med 0 öre per adress, och Posten NO med 0,25 öre.

·       När en Norpost-förberedd fil bearbetas kommer PostSort inte att inkludera Norpost-fälten i produktionsfilen, utan informationen återfinns i fälten HN1_ samt TrackId_

- Portooptimering

Norpost och MTD kan bara väljas då man gör en portooptimering.

·       Ni kan nu kostnadsfritt exportera testfiler i PostSort genom att kryssa i 'Endast för test' i dialogen för portooptimering. Observera att endast de 200 första adresserna innehåller data.

- Postnummerkontroll

·       Man kan nu ange storlek på produkten. Denna information används vid optimering med Posten Norge.

·       Norpost - Ett kundnummer och ordernummer krävs för att kunna behandla en av Norpost förbearbetad fil. Se till att ni får dessa uppgifter av uppdragsgivaren.

- Selektering

·       Observera att om man använder selektering med Norpost, så måste alla grupper  ingå i den fösta exporten.

- Rapport -- Lastbärare

·       Till Norpost kommer ordernummer och sista inlämningsdag att skrivas ut på rapporten.

- Etikettutskrift

·       Ibland kunde ett felmeddelande visas. Felet ska nu vara rättat.

- XML-rapporter (Aviseringar)

·       Aviseringar till Norpost skickas nu automatiskt då man skapar en jobbfil, eller exporterar ett jobb.

- Video

·       Det kommer att skapas instruktions-videos när nya funktioner läggs till i PostSort. Dessa visas när ni väljer menyvalet 'Hjälp->Instruktionsfilmer'

Version 7.1.0.8

- Sortering

·       MTD SE – Ett fel i föregående version gjorde att programmet alltid varnade för att alla MTD-dagar var valda. Detta är nu rättat.

Version 7.1.0.7

- Postnummerkontroll

·       Norpost NO – När en postnummerkontroll ska ske på adresser som inte redan har bearbetats av Norpost, så finns nu möjligheten att ange ett Ort'-fält. Om orten finns i samma fält som postnumret kan detta fält lämnas tomt.

·       Posten NO - Det finns nu möjlighet att ange information om utskicket, så som vilken tjänst som ska användas; Vilket format produkten har, Rabattkategori mm.

- Portooptimeraren

·       Det är nu möjligt att göra prisberäkningar för ett utskick i Norge med Norpost och/eller Posten NO

- Sortering

·       MTD SE – Programmet ger nu en varning om man försöker trakta mot alla dagar i veckan. Detta som ett led i att försöka undvika fel. Kontrollen sker endast då man sorterar en fil utan att gå via portooptimeraren.

·       Förvalt land - Om förvalt land inte stämmer med valda distributörer, kommer PostSort nu att föreslå en förändring. Användaren kan nu välja att godta  förändringen, eller behålla redan angivet värde.

·       Citymail SE – Det finns nu stöd för de Statliga ramavtalen B7 (Brev) och E7 (Tidskrifter) vid sortering med Citymail.

- Rapporter

·       Sammanställningsrapporten innehåller nu information om ett statligt ramavtal var aktiverat för Citymail.

Version 7.1.0.6

- Öppna jobbfil

·       Ett fel rapporterade då man öppnade en jobbfil. "Hittar inte kund-post (-1) i kund-registret!"

Version 7.1.0.5

- Sortering

·       Buntar, på transpallar till MTD, kunde hamna i fel ordning på pallen.

- Sortering - Egna regler

·       Det går nu att få utskriftsprover när man sorterar en fil efter egna regler.

Version 7.1.0.4

- Posten NO

·       Norden ska inte längre specificeras separat, utan inkluderas i Europa-volymen. Rapporter och elektroniska följesedlar har uppdaterats.

Version 7.1.0.3

- Portooptimering

·       Det finns nu stöd för lokalt sparade partneravtal. Dvs avtal behöver inte finnas lagrade hos 21Grams. Vänligen kontakta vår support om du har egna portoavtal som du vill använda.

- Inställningar

·       Det går nu att ange sökväg till lokalt sparade partneravtal. Arkiv->Inställningar->Sökvägar->Partneravtal

- Sortering

·       Norpost NO -- Ett fel introducerades i version 7.1.0.2 som medförde att endast transbuntar skapades till Norpost.

Version 7.1.0.2

- Kundregister

·       När en ny titel skapas tilldelas den grundinställningar för sortering. Ett fel gjorde att fel värden tilldelades.

- Sortering - Egna regler

·       Då ett flerex-fält angavs vid sortering med egna regler, exkluderades  alla adresser utan information i flerex-fältet från den skapade produktionsfilen.

- Sortering

·       HN-kodsfälten fylls nu upp med 'X' till sin fulla längd på utskriftsproverna.

- Postnummerfiler

·       MTD jobbar mot en s.k. SVAAB-tabell för att fånga upp adressändringar. Tabellen uppdateras dagligen, och laddas nu ner separat (om den behövs).

- Layout

·       Markem-Imaje 9040 -- Skrivaren skapar en så kallad 'tyst zon' före och efter  streckkoder. När PostSort skulle beräkna storleken gjordes det felaktigt, och  fältet blev för kort.

Version 7.1.0.1

- Portooptimering

·       Ett fel fanns i portooptimeringen som ledde till att ett fel rapporterades  då sammanställningsrapporten skulle visas.

·       Optimering var inte tillåtet mot avtal från 21grams.

Version 7.1.0.0

- Uppdateringar

·       PostSort kontrollerar nu regelbundet om det finns några uppdateringar. Programmet avgör om uppdateringen måste installeras direkt, eller om den  kan vänta. En postnummeruppdateringar kan normalt sett vänta, och installeras då inte förrän den behövs. Detta underlättar för användare som t.ex. inte sorterar för MTD, eftersom dessa uppdateringar är ganska tunga att ladda ned och kommer varje vecka.

- Inställningar

·       PostSort stödjer nu olika maxvikter för Bunt och Låda. Inställningen hittas under fliken Arkiv->Inställningar->Allmänt. Tidigare användes ett och samma värde för både bunt och låda.

- Inläsning

·       Stödet för import av filer från Bladkompagniet i Danmark har uppdaterats.

- Sortering

·       Buntens/lådans vikt visas nu om muspekaren läggs över inmatningsrutan för buntstorlek.

·       MTD -- HN-kod 1 på avgåendebunt/låda har ändrats till att börja med AVG.

·       MTD -- HN-kod fälten har utökats från 30 till 35 tecken då MTD är aktivt.