21 Grams - gruppen

PostSort Produktion - FAQ

Här finner ni dom vanligaste frågorna om PostSort Produktion. 1. Jag får ett felmeddelande som säger: ”Komandot skicka ny etikett har mottagits innan föregående etikett har skickats klart” .
 2. Datorn larmar för dåligt med diskplats på C:

Domino A400 och Solo5.

 1. Jag får ett felmeddelande som säger: ”Adressen är för lång”.
 2. Jag får ett felmeddelande som säger: ”Print go under skrivning”.
 3. Jag får ett felmeddelande som säger: ”Print go men inget att skriva”.
 4. Skrivaren skriver inget och ger ett felmeddelande där det står ”CTS mask 0x00”

Markem-Imaje S7/9030/Mailjet

 1. Skrivaren skriver på varannan produkt


Fråga 1.

Jag får ett felmeddelande som säger: ”Komandot skicka ny etikett har mottagits innan föregående etikett har skickats klart” .

Svar.

Möjliga orsaker:
 • Smutsig fotocell.
 • Felaktiga inställningar i produktionsprogrammet.
 • En produkt ligger under fotocellen när produktionen startas.


Fråga 2.

Datorn larmar för dåligt med diskplats på C:

Svar.

Klicka här för instruktion om att frigöra diskutrymme på C-disken
Klicka här för instruktion om att flytta SoftwareDistribution till D:


Fråga 3.

Domino - Jag får ett felmeddelande som säger: ”Adressen är för lång”.

Svar.


Möjlig orsak: Skrivaren har tappat fonterna. Om skrivaren har startats om medan PostSort varit öppet, har skrivaren tappat de överförda fonterna.
Lösning: Starta om PostSort, så skickas fonterna över på nytt.


Fråga 4.

Domino - Jag får ett felmeddelande som säger: ”Print go under skrivning”.

Svar.

”Print go under skrivning” innebär att skrivaren får en instruktion om att skriva ut en ny adress innan den föregående adressen är färdigskriven.
Möjliga orsaker:
 • Produkten är plastad men ingen fotocellvalidering finns installerad.
 • Fotocellen kan vara smutsig.
 • Något kanske stör fotocellen.
 • Det kan ligga spån från trekniven på bandet.
 • Bandet kan vara fransigt.
 • Pulsgivaren kan vara trasig.


Fråga 5.

Domino - Jag får ett felmeddelande som säger: ”Print go men inget att skriva”.

Svar.

Skrivaren har ingen adress i minnet.
Fel:
Skrivaren har tömt adressen på bandet pga:
 • Produkten är plastad men ingen fotocellvalidering finns installerad.
 • Fotocellen kan vara smutsig.
 • Det kan ligga spån från trekniven på bandet.
 • Bandet kan vara fransigt.


Fråga 6.

Domino - Skrivaren skriver inget och ger ett felmeddelande där det står ”CTS mask 0x00”

Svar.

CTS = clear to send. Felet beror på att PostSort har skickat en adress till skrivaren men skrivaren har inte kvitterat den. Adress 1 och 2 ligger i skrivaren och när adress 3 kommer vill den inte ta emot fler. Då säger den CTS mask 0x00.
Det här felet orsakas av att pulsgivaren inte fungerar som den ska.


Fråga 7.

Skrivaren skriver på varannan produkt

Svar.

S7/9030
 • Etiketten är för lång.
 • Produkterna ligger för tätt på bandet.
Imaje Mailjet.
 • Etiketten är för lång


PostSort Produktion Download Instruktioner FAQ